Βιβλίο ιστορίαςΒ. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

Το παρακάτω φύλλο αξιολόγηση αφορά στο περιεχόμενο της Β ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας για την Ε τάξη του Δημοτικού σχολείου. Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους μαθητές ως επανάληψη της ύλης που διδάχτηκαν στο σχολείο. Δεν αποτελεί δοκιμασία που θα βαθμολογηθεί από το δάσκαλο και το αποτέλεσμα δε θα υπολογιστεί στη βαθμολογία του τριμήνου.

Προσωποποιημένες παρόμοιες δοκιμασίες μπορούν να γίνουν μόνο στο εργαστήριο Πληροφορικής με την επιτήρηση των δασκάλων.
ΘΕΜΑ 1
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)

Παρατηρήστε την ιστορική γραμμή και επιλέξτε δίπλα σε κάθε χρονολογία το γεγονός που έγινε.

Ιστορική γραμμή

  313 μ.Χ.         
  

  330 μ.Χ.          
  

  337 μ.Χ.          
   

361-362 μ.Χ.   
   

392 μ.Χ.            
   

395 μ.Χ.           
   

(μονάδες: 1,2)
ΘΕΜΑ 2
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)

Επιλέξτε τα ονόματα των τετραρχών και των αυτοκρατόρων στη σωστή θέση του διαγράμματος.

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ

ΣΥΝΑΡΧΟΝΤΕΣ

ΔΥΣΗ                                      ΑΝΑΤΟΛΗ

               

ΣΥΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

ΔΥΣΗ                             ΑΝΑΤΟΛΗ

                  

ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

(μονάδες: 1,4)
ΘΕΜΑ 3
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Διοκλητιανό;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Έκανε διωγμό κατά των Χριστιανών.
Καθιέρωσε την τετραρχία.
Μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του.
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 4
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Κωνσταντίνο;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Καθιέρωσε την τετραρχία.
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
Πήρε μέτρα κατά των ειδωλολατρών.
Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 5
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Ιουλιανό;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
Πολέμησε τους Πέρσες.
Επανέφερε τη λατρεία των ολύμπιων θεών.
Πήρε μέτρα κατά των ειδωλολατρών.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 6
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Θεοδόσιο;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του.

Πήρε μέτρα κατά των ειδωλολατρών.

Έκανε διωγμό κατά των Χριστιανών.
Πολέμησε τους Πέρσες.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 7
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Θεοδόσιο Β;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Ίδρυσε το Πανδιδακτήριο στην Κωνσταντινούπολη.
Μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του.
Οχύρωσε την Κωνσταντινούπολη με διπλό τείχος.
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.

(μονάδες: 0,6)


ΠΑΡΑΘΕΜΑ

Διοκλητιανός Κωνσταντίνος Ιουλιανός Θεοδόσιος Θεοδόσιος Β

Εικ.1 Ρωμαϊκό νόμισμα με την κεφαλή του Διοκλητιανού, περ. 300 μ.Χ.
Εικ.2 Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μωσαϊκό στον ναό της Αγίας Σοφίας, 1000 μ.Χ.
Εικ.3 Ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, ή Ιουλιανός ο Παραβάτης, υπήρξε ο τελευταίος εθνικός αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Εικ.4 Ο Θεοδόσιος προσφέρει δάφνινο στεφάνι στον νικητή. Βαθύ ανάγλυφο στη βάση του οβελίσκου του ιππόδρομου (Κωνσταντινούπολη)
Εικ.5 Ο Θεοδόσιος Β'

Πηγή: wikipedia
ΘΕΜΑ 8
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)
Ποιες από τις ενέργειες θεωρείς πως είναι θετικές;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Ο Θεοδόσιος ανέχτηκε την καταστροφή αρχαίων μνημείων.
Ο Κωνσταντίνος οργάνωσε διπλωματικές επαφές με τους γειτονικούς λαούς.
Στον ιππόδρομο δε γίνονταν μονομαχίες.
Ο Θεοδόσιος Β και η Ευδοκία ίδρυσαν το Πανδιδακτήριο.
Γονείς και δάσκαλοι πίστευαν ότι όποιος δε δαρθεί δε μαθαίνει γράμματα.

(μονάδες: 1,2)
ΘΕΜΑ 9
(Επιλέξτε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθένα από τα παρακάτω)

Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
 
Στον ιππόδρομο γίνονταν ιπποδρομίες, αρματοδρομίες και μονομαχίες.
Το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης κράτησε πάνω από 10 χρόνια.

Το παλάτι των αυτοκρατόρων ήταν χτισμένο πάνω σ` ένα λόφο.

Ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε χριστιανός λίγο πριν πεθάνει.
Ο Θεοδόσιος κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο ήταν δωρεάν και δημόσια (γι` όλα τα παιδιά).

(μονάδες: 1,2)
ΘΕΜΑ 10
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)

Επιλέξτε τη σωστή λέξη ή φράση για να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων.

Στα βυζαντινά χρόνια...

  1. Οι γονείς   υποχρεωμένοι να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
  2. Η Κωνσταντινούπολη χτίστηκε στις πλαγιές    λόφων και γι` αυτό την έλεγαν και  .
  3. Η μεγαλύτερη πλατεία της Πόλης είχε το όνομα του ιδρυτή της, του    , και βρισκόταν στο μέσο της  λεωφόρου. 

(μονάδες: 2)

[SpiN]